Đau đầu với hóa đơn điện tử

Đau đầu với hóa đơn điện tử

06:08 28/03/2022 2

Kể từ tháng 4, hóa đơn điện tử sẽ được áp dụng trên toàn quốc để tiến tới áp dụng bắt buộc từ 1.7 tới. Thế nhưng trước giờ G, nhiều doanh nghiệp vẫn e ngại, cũng như gặp vướng mắc trong quá trình thực hiện.