Học nhiều nhưng biết ít

Học nhiều nhưng biết ít

0
Chương trình đào tạo ở các trường ĐH Việt Nam hiện nay đang trong tình trạng dạy những điều không cần thiết, thiếu những điều thiết yếu của thực tiễn.
/form>