Chưa đồng tình đưa hộ kinh doanh vào luật Doanh nghiệp

1 Thanh Niên
Nhiều đề xuất tại các dự án luật Doanh nghiệp sửa đổi và luật Đầu tư sửa đổi chưa nhận được sự đồng tình của các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong phiên họp hôm qua (16.10).
Hộ kinh doanh được đề xuất bổ sung vào phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của luật Doanh nghiệp  /// Ảnh: Đào Ngọc Thạch Hộ kinh doanh được đề xuất bổ sung vào phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của luật Doanh nghiệp - Ảnh: Đào Ngọc Thạch
Hộ kinh doanh được đề xuất bổ sung vào phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của luật Doanh nghiệp
Ảnh: Đào Ngọc Thạch
Một trong những đề xuất được Chính phủ đưa ra trong dự thảo luật Doanh nghiệp sửa đổi dự kiến trình Quốc hội là bổ sung hộ kinh doanh vào phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của luật Doanh nghiệp.

Tác động gần 5 triệu hộ kinh doanh

Tờ trình của Chính phủ về dự án luật do ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ KH-ĐT, cho ha