Giảm gần 10.000 lãnh đạo sau 1 năm sắp xếp bộ máy

2 Thanh Niên
Về số lượng lãnh đạo quản lý, trong 1 năm qua, đã giảm 11 lãnh đạo cấp tổng cục, 171 lãnh đạo cấp vụ; 172 lãnh đạo ban, sở, ngành cấp tỉnh và tương đương; 9.223 lãnh đạo phòng và tương đương.
* Bộ Công an đi đầu về tinh gọn bộ máy, giảm cán bộ lãnh đạo
Tại hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc T.Ư tháng 1.2019 vào sáng 17.1 do Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức, ông Nguyễn Văn Tùng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Điều lệ Ban Tổ chức T.Ư, cho hay sau 1 năm (10.2017 - 10.2018) thực hiện Nghị quyết 18 Hội nghị T.Ư 6 về sắp xếp, tinh gọn bộ máy, đã giảm 3 cơ quan T.Ư.
Bước đầu đã sắp xếp lại để giảm 9 tổng cục thuộc bộ (gồm: xóa 6 tổng cục; tổ chức lại 2 bộ tư lệnh thuộc Bộ Công an và tổ chức lại 1 tổng cục thuộc Bộ TN-MT); cơ cấu lại để giảm cục, vụ và tương đương ở các cơ quan T.Ư; các ban, sở, ngành cấp tỉnh; cấp phòng và tương đương giảm nhiều nhất.
Về số lượng lãnh đạo quản lý, trong 1 năm qua, đã giảm 11 lãnh đạo cấp tổng cục, 171 lãnh đạo cấp vụ (trong đó 36 lãnh đạo vụ, cục thuộc tổng cục); 172 lãnh đạo ban, sở, ngành cấp tỉnh và tương đương; 9.223 lãnh đạo phòng và tương đương.
Sau 1 năm sắp xếp, tinh gọn, cả nước giảm được gần 10.000 lãnh đạo từ cấp phòng trở lên; giảm 60.656 biên chế, trong đó bao gồm: cán bộ, công chức, người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, người hoạt động không chuyên trách cấp xã và thôn, tổ dân phố. Bên cạnh đó, trong thời gian tới, cả nước sẽ triển khai đề án sáp nhập các huyện, xã cũng sẽ giảm được rất nhiều đầu mối, biên chế.
Bộ Công an được ông Tùng dẫn ví dụ như cơ quan đi đầu và rất quyết liệt trong việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị T.Ư 6. Theo đó, riêng Bộ Công an đã giảm 6 tổng cục; tổ chức lại 2 bộ tư lệnh theo mô hình cục; 55 cục, vụ và tương đương; 819 phòng và tương đương; gần 1.000 đội (chưa kể các bệnh viện, học viện, trường công an nhân dân). Về nhân sự, các cơ quan thuộc Bộ Công an đã giảm 35 cán bộ lãnh đạo tổng cục, 55 cục trưởng và tương đương, 287 trưởng phòng và tương đương; tổng cộng 377 lãnh đạo từ cấp phòng trở lên.
Tại các địa phương, giảm 14 giám đốc Cảnh sát PCCC cấp tỉnh, 174 trưởng phòng và tương đương, 524 đội trưởng và tương đương; tổng cộng hơn 700 lãnh đạo.
Ông Tùng cũng cho biết, kết quả sắp xếp, tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế đã góp phần tích cực vào việc giảm tỷ trọng chi thường xuyên năm 2018 của cả nước còn 63,3% (giảm 1,6% so với năm 2017), mặc dù vẫn bảo đảm tăng lương cơ sở 7%/năm và thấp hơn kế hoạch 2016 - 2020 (dưới 64%); góp phần giảm mạnh nợ công từ mức 63,7% năm 2016 xuống còn khoảng 61,4% GDP năm 2018.

Bình luận

User
Gửi bình luận
huynhthanhvung

huynhthanhvung

Giảm như vậy ... liệu vẫn còn dư.
Võ Thanh Điền

Võ Thanh Điền

cần giảm nhiều hơn nữa trong thời gian tới, nhất là ở cấp huyện

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm