Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng

3 Thanh Niên
Tổng bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị để cho ý kiến về Đề án sửa đổi, bổ sung Quy định số 163-QĐ/TW, ngày 1.2.2013 của Bộ Chính trị khóa XI...
Ngày 1.11, tại Trụ sở T.Ư Đảng, Tổng bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì họp Bộ Chính trị để cho ý kiến về Đề án sửa đổi, bổ sung Quy định số 163-QĐ/TW, ngày 1.2.2013 của Bộ Chính trị khóa XI về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng và Đề án sửa đổi, bổ sung Quyết định số 159-QĐ/TW, ngày 28.12.2012 của Bộ Chính trị khóa XI về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Nội chính T.Ư. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các ban Đảng, Đảng đoàn Quốc hội, Ban Cán sự Đảng Chính phủ và các bộ, ngành có liên quan.
Tại cuộc họp, Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: Việc sửa đổi, bổ sung Quy định 163 và Quyết định 159 nhằm khẳng định và làm rõ hơn chức năng, nhiệm vụ, đề cao quyền hạn, trách nhiệm trước Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư của Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng trong lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng; nhiệm vụ của Ban Nội chính T.Ư trong tham mưu, giúp việc cho Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp; khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của Đảng, Nhà nước ta trong việc tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác phòng, chống tham nhũng.
Cũng tại hội nghị này, sau khi xem xét Tờ trình của Ban Tổ chức T.Ư, Bộ Chính trị đã quyết định một số trường hợp nhân sự thuộc thẩm quyền của Bộ Chính trị.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hoa Vàng Anh

Hoa Vàng Anh

Cán bộ vi phạm nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, tham nhũng, ăn hối lộ, tham ô........gây hại cho ai ? Có phải cho nước cho dân không? Thế thì phải xử nặng.
Vũ Nguyên Võ

Vũ Nguyên Võ

Xử nhẹ và không thu hồi tài sản thì không bao giờ tiêu trừ được tham nhũng, tham ô, ăn hối lộ.
phan viet y

phan viet y

Theo tôi, ngoài xử nặng thì cần thu hồi hết tài sản bất minh để sung công. Thu hồi được tài sản tham nhũng để sung công thì kinh tế đất nước sẽ tăng nhanh.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm