Tuổi nghỉ hưu của người lao động thay đổi từ năm 2021

2 Thanh Niên
Theo bộ luật Lao động (BLLĐ) năm 2019 (có hiệu lực từ 1.1.2021), tuổi nghỉ hưu của người lao động được điều chỉnh theo hướng tăng lên và tăng từng năm.
Tuổi nghỉ hưu của người lao động được điều chỉnh theo hướng tăng lên và tăng từng năm /// ẢNH THU HẰNG Tuổi nghỉ hưu của người lao động được điều chỉnh theo hướng tăng lên và tăng từng năm - ẢNH THU HẰNG
Tuổi nghỉ hưu của người lao động được điều chỉnh theo hướng tăng lên và tăng từng năm
ẢNH THU HẰNG
Cụ thể, khoản 2, điều 169 BLLĐ quy định “kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ”. Đồng thời, tuổi nghỉ hưu được điều chỉnh theo cách tính này sẽ được áp dụng cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.
Ngoài ra, điều 169 cũng quy định với người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc cực nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có thể nghỉ hưu sớm hơn, nhưng không quá 5 tuổi so với quy định tại khoản 2. Và người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao và một số trường hợp đặc biệt được nghỉ hưu ở tuổi cao hơn, nhưng cũng không quá 5 tuổi so với quy định tại khoản 2 nói trên tại thời điểm nghỉ hưu.
Để quy định chi tiết điều 169 BLLĐ về tuổi nghỉ hưu của người lao động, Chính phủ đã ban hành Nghị định 135/2020 (có hiệu lực từ 1.1.2021). Theo đó, lộ trình điều chỉnh tuổi nghỉ hưu của người lao động bình thường sẽ được tính: năm 2021, với nam sẽ là 60 tuổi 3 tháng; nữ là 55 tuổi 4 tháng; năm 2022, nam sẽ là 60 tuổi 6 tháng và nữ sẽ là 55 tuổi 8 tháng. Những năm tiếp theo, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với nam và 4 tháng đối với nữ.

Bình luận

User
Gửi bình luận
84358

84358

Làm việc độc hại có tăng tuổi hưu ko
Tuan Nguyen

Tuan Nguyen

trời

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm