Đối đãi người tài

Đối đãi người tài

09:15 08/06/2022 0

Những bất cập trong chính sách thu hút người tài đã được lãnh đạo TP.HCM nhận diện, đồng thời cam kết sẽ có nhiều điều chỉnh để chính sách đi vào thực chất, để người tài có cơ hội đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển chung.

Sinh viên đóng góp ý kiến Dự thảo Văn kiện ĐH Đảng lần thứ XII - Ảnh: P.Hậu

Chính sách giúp nhân tài phát huy năng lực tối đa

07:33 13/10/2015 0

Trí thức trẻ VN ra nước ngoài học tập khi trở về quê hương làm việc thì cơ sở hạ tầng KHKT trong nước không giúp họ phát huy hết kiến thức đã học. Do vậy, cần chính sách đầu tư, phát triển hạ tầng, điều kiện làm việc để thu hút người tài về nước và phát huy tối đa năng lực của họ.