Tiêu chí chương trình bảo trợ trẻ mồ côi

23/09/2021 00:00 GMT+7

Nhằm giúp đỡ, bảo trợ trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19 , Báo Thanh Niên xin đưa ra tiêu chí về xác định đối tượng, một số bước triển khai và mức bảo trợ như sau:

I. Đối tượng
Là trẻ em bị mồ côi cha mẹ, mồ côi cha (hoặc mẹ) trong đại dịch Covid-19hoàn cảnh khó khăn, cần được bảo trợ, nuôi dưỡng, chu cấp để có cơ hội phát triển tinh thần và thể chất. Độ tuổi dưới 18 tuổi.

II. Các bước triển khai

Bước 1: Rà soát danh sách trẻ mồ côi bị mất cha mẹ (mất cha hoặc mẹ), rơi vào hoàn cảnh khó khăn, có nguy cơ mất cơ hội học tập và sinh hoạt, ảnh hưởng đến sự phát triển tinh thần và thể chất của trẻ, như mục tiêu của chương trình đề ra.
Bước 2: Đánh giá khảo sát hoàn cảnh, điều kiện sống và học tập của trẻ để có hướng hỗ trợ hoặc bảo trợ phù hợp.
Bước 3: Kêu gọi, liên lạc kết nối với các nhà hảo tâm có ý định bảo trợ và làm nhịp cầu nối để nhà bảo trợ tiếp cận gia đình (hoặc mối quan hệ thân thích) của trẻ và tìm hiểu hồ sơ của từng trẻ em cần bảo trợ, hỗ trợ do Báo Thanh Niên lập và cung cấp.
Bước 4: Ký kết biên bản thỏa thuận bảo trợ, hỗ trợ theo các hình thức:
+ Nhận nuôi dưỡng, đỡ đầu: Căn cứ theo sự thỏa thuận, đồng ý của phía đại diện gia đình (hoặc người giám hộ của trẻ) với người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc và dạy dỗ. Trên cơ sở thỏa thuận, đồng ý của hai phía, sẽ lập các thủ tục cho và nhận con nuôi theo quy định hiện hành của pháp luật.
+ Nhận chu cấp, hỗ trợ hằng tháng: Căn cứ theo sự thỏa thuận, đồng ý của phía đại diện gia đình (hoặc người giám hộ) với người nhận chu cấp, hỗ trợ hằng tháng để tiến hành các thủ tục nhận chu cấp, bảo trợ cho trẻ cho đến 18 tuổi.
+ Đóng góp vào tài khoản của chương trình: Ban tổ chức chương trình sẽ có bổn phận và trách nhiệm điều phối số tiền bạn đọc đóng góp từng tháng vào tài khoản của chương trình (nếu có), lên danh sách xét duyệt đề xuất Ban Biên tập quyết định các trường hợp hỗ trợ, mức hỗ trợ và kết thúc hỗ trợ tùy vào hồ sơ và hoàn cảnh của từng giai đoạn về điều kiện của trẻ.
Danh sách và mức đóng góp hỗ trợ sẽ được đăng công khai hằng ngày ở mục Những tấm lòng vàng - Giúp đỡ trẻ mồ côi do dịch Covid-19 trên các ấn phẩm của Thanh Niên.

III. Mức bảo trợ

Được hiểu là dành cho hình thức nhận chu cấp hằng tháng cho trẻ. Mức bảo trợ được xây dựng (dự kiến trong thời điểm hiện tại) theo lứa tuổi, bậc học của trẻ.
- Lứa tuổi từ 1 tuổi đến bậc tiểu học: từ 2.000.000 đồng/ tháng/trẻ.
- Lứa tuổi bậc trung học cơ sở: từ 2.500.000 đồng/ tháng/trẻ.
- Lứa tuổi bậc THPT: từ 3.000.000 đồng/tháng/trẻ.
Mức bảo trợ nêu trên có thể sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với từng giai đoạn, dựa trên trao đổi, thỏa thuận và thống nhất giữa các bên. Báo Thanh Niên khuyến khích nhà hảo tâm bảo trợ mức cao hơn dự kiến. Bên cạnh đó, trong trường hợp có sự thỏa thuận khác giữa người nhận bảo trợ với đại diện gia đình (hoặc người giám hộ của trẻ) về mức bảo trợ, Báo Thanh Niên sẽ tôn trọng trên tinh thần giúp trẻ có điều kiện phát triển tốt nhất.

IV. Trách nhiệm và nghĩa vụ của các bên

1. Ban tổ chức chương trình
- Thực hiện chủ trương của Ban Biên tập Báo Thanh Niên về việc kêu gọi sự đóng góp, chung tay của cộng đồng xã hội và bạn đọc để giúp đỡ các em.
- Đăng tải các khoản đóng góp của bạn đọc vào tài khoản chương trình, trên các ấn phẩm của Báo Thanh Niên.
- Thực hiện nội dung để đăng, phát trên các ấn phẩm Báo Thanh Niên để tập hợp hồ sơ của trẻ. Khảo sát hoàn cảnh, lập và hoàn chỉnh hồ sơ của từng em (theo các biểu mẫu) để giới thiệu với phía nhận bảo trợ.
- Liên lạc với các nhà hảo tâm, người nhận bảo trợ cũng như đại diện gia đình (hoặc người giám hộ của trẻ) để kết nối, thực hiện các thủ tục ký kết biên bản nhận bảo trợ cũng như giải quyết các phát sinh thắc mắc xung quanh vấn đề nuôi dưỡng, bảo trợ trẻ (nếu có).
- Liên lạc với văn phòng luật sư đồng hành với chương trình, người nhận bảo trợ cũng như đại diện gia đình (hoặc người giám hộ của trẻ) thực hiện triển khai thủ tục cho và nhận trẻ để nuôi dưỡng.
- Lập danh sách trẻ cần hỗ trợ để trình Ban Biên tập Báo Thanh Niên quyết định chi hỗ trợ các hoàn cảnh trẻ khó khăn từ số tiền bạn đọc đóng góp vào tài khoản của chương trình.
- Liên lạc với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng để khảo sát và lập hồ sơ về điều kiện của người nhận nuôi trẻ.
2. Đại diện gia đình (hoặc người giám hộ của trẻ)
- Cung cấp tình hình và hồ sơ của trẻ theo yêu cầu của chương trình, sẽ được đăng phát trên các ấn phẩm Báo Thanh Niên.
- Hợp tác với Ban tổ chức chương trình trong quá trình khảo sát lập hồ sơ chính xác của trẻ cần bảo trợ.
- Liên hệ với Ban tổ chức chương trình khi có thắc mắc hoặc các vấn đề liên quan đến vấn đề bảo trợ (nếu có).
- Cam kết đảm bảo và tạo điều kiện tốt nhất có thể để trẻ nhận bảo trợ được học tập, phát triển cả về tinh thần và thể chất trong thời gian nhận bảo trợ.
3. Người nhận bảo trợ
- Lựa chọn các hình thức nhận bảo trợ theo thiện ý và tình hình thu nhập.
- Liên hệ với chương trình để trao đổi bàn bạc, dành tình cảm tốt đẹp và điều kiện giúp trẻ phát triển (qua e-mail, số điện thoại của chương trình).
- Cung cấp và tạo điều kiện cho Ban tổ chức chương trình khảo sát các vấn đề liên quan đến việc nhận nuôi trẻ (cơ sở vật chất, thu nhập, hoàn cảnh gia đình…).
- Sắp xếp thời gian và điều kiện để tham gia gặp gỡ, kết nối của chương trình với phía đại diện gia đình và trẻ em để trao đổi, bàn bạc (hoặc các sinh hoạt cần thiết) về các vấn đề liên quan đến nuôi dưỡng, chu cấp cho trẻ mồ côi.
- Cam kết tuân thủ pháp luật trong việc cho và nhận con nuôi; đảm bảo nuôi dưỡng và tạo điều kiện tốt nhất có thể để trẻ được sinh hoạt, học tập, phát triển cả về tinh thần và thể chất trong thời gian nhận bảo trợ.
- Kịp thời thông báo cho Ban tổ chức chương trình khi có những thay đổi liên quan việc bảo trợ trẻ để cùng bàn bạc, thảo luận và giải quyết trên tinh thần tạo điều kiện tốt nhất để trẻ tiếp tục phát triển cả về tinh thần và thể chất đến khi 18 tuổi.
*****
Trên đây là những vấn đề liên quan trong quá trình xây dựng, triển khai Chương trình bảo trợ trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19 với tâm huyết nâng đỡ, bảo trợ cho trẻ mồ côi cần sự giúp đỡ của cộng đồng. Trong quá trình thực hiện, chúng tôi rất cần sự đóng góp ý kiến của quý bạn đọc. Nếu có những vấn đề phát sinh trong thực tế, Báo Thanh Niên sẽ hoàn thiện và sẽ tiếp tục công bố rộng rãi để bạn đọc biết và theo dõi.
- Quý nhà hảo tâm có nhã ý chung tay cùng chương trình này sẽ gửi thông tin trao đổi về việc nhận bảo trợ trẻ em mồ côi do đại dịch Covid-19 về email: baotrotremocoi@thanhnien.vn hoặc liên hệ số điện thoại: 0933044866 (gặp nhà báo Trần Thanh Bình, Ban Công tác bạn đọc). Trên cơ sở khảo sát tìm hiểu và thiết lập hồ sơ từng em mồ côi do đại dịch Covid-19 có hoàn cảnh sống khó khăn, đôi bên sẽ cùng tham gia ký bản thỏa thuận bảo trợ và lên phương án giúp đỡ cụ thể cho từng hoàn cảnh với mức bảo trợ theo từng giai đoạn.
- Quý nhà hảo tâm có nhã ý tham gia việc bảo trợ các em theo hình thức trực tiếp chuyển tiền mặt đến Phòng Tài vụ Báo Thanh Niên, số 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM hoặc chuyển khoản theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 1471000.000.0115 - Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) - chi nhánh Ba Tháng Hai, TP.HCM. Nội dung ghi: Ủng hộ trẻ mồ côi do dịch Covid-19.
Báo Thanh Niên sẽ tính toán điều phối số tiền này cho chương trình một cách công tâm, hợp lý, hiệu quả nhất và sẽ cập nhật, công bố đầy đủ trên các ấn phẩm của Thanh Niên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.