Tìm thấy 513 kết quả về sở y tế

Sắp xếp theo
Sở Y tế TP.HCM triển khai thí điểm 'cấp cứu trầm cảm'

Sở Y tế TP.HCM triển khai thí điểm 'cấp cứu trầm cảm'

11:11 22/07/2022 0

Đối với người bị trầm cảm, đặc biệt là thể nặng thì việc tìm đến cái chết gần như là kết cục có thể đoán trước được. Do đó, "cấp cứu trầm cảm" ngoại viện một hoạt động thiết thực cần được triển khai.