dư luận bức xúc
Nên xem xét từ chức khi để xảy ra vấn đề dư luận bức xúc

Nên xem xét từ chức khi để xảy ra vấn đề dư luận bức xúc

0
Hôm qua, tại cuộc họp báo thường kỳ, ông Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, cho biết Bộ đang dự thảo nghị định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức đối với công chức, viên chức, quản lý, trong đó có quy định về những trường hợp cần từ chức.