mua sách giáo khoa
 /// Ngọc Dương

Mua sách giáo khoa sớm cho đỡ cực

0
Dạo quanh một số nhà sách, Trung tâm phát hành sách và thiết bị giáo dục tại TP.HCM cho thấy không khí chuẩn bị SGK cho năm học mới đã bước vào giai đoạn khởi động.