Tìm kiếm theo

Tìm thấy 3 kết quả về vùng cảnh sát biển 2

Sắp xếp theo
Vùng Cảnh sát biển 2 trở thành Bộ Tư lệnh Vùng CSB 2

Vùng Cảnh sát biển 2 trở thành Bộ Tư lệnh Vùng CSB 2

0
Ngày 12.12, thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, thiếu tướng Hoàng Văn Đồng, Phó chính ủy Bộ tư lệnh Cảnh sát biển (CSB) VN đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng 3 cho Bộ Tư lệnh Vùng CSB 2 (đóng tại xã Tam Quang, H.Núi Thành, Quảng Nam) và 2 tàu CSB số hiệu 4032 và 4033.