Cảng Tiên Sa

Cú hích ‘đô thị kết nối’: Cơ hội bất động sản Trung tâm hành chính Điện Bàn
Bạn cần biết

Cú hích ‘đô thị kết nối’: Cơ hội bất động sản Trung tâm hành chính Điện Bàn

Đồ án quy hoạch chung Quảng Nam chỉ rõ TX.Điện Bàn trở thành thành phố, đô thị kết nối trước năm 2030, mở ra nền tảng vững chắc cho thị trường BĐS khu vực tiếp tục cất cánh.

Top