tnguyen

Tìm bạn tên Nguyên

Tìm bạn tên Nguyên

0
Mình tên là Nguyễn Tuấn, mong tìm một người bạn tên Nguyên (nhà ở quận Bình Thạnh, TP.HCM). Trước gặp nhau tại Khám đường Mỹ Tho (Tiền Giang) vào năm 1987. Sau đó đưa đi lao động ở Phước Long - Sông Bé để trồng hạt điều và hồ tiêu. Nay ở đâu xin liên lạc về địa chỉ email: tnguyeno@yahoo.com hoặc địa chỉ: 8751 langdon ave #36 North hills CA 91343 - USA hoặc Phone# 818-893-3475.