Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị

Vũ Hân
Vũ Hân
22/06/2019 09:00 GMT+7

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 374-TTr/BTCTW, ngày 20.6.2019 của Ban Tổ chức T.Ư, Bộ Chính trị đã quyết định một số trường hợp nhân sự thuộc diện Bộ Chính trị quản lý.

Bộ Chính trị phê duyệt quy hoạch Ban Chấp hành T.Ư khóa 13

Ngày 21.6, tại Hà Nội, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị để phê duyệt quy hoạch Ban Chấp hành T.Ư khóa 13, nhiệm kỳ 2021 - 2026, xem xét công tác nhân sự và quyết định thi hành kỷ luật cán bộ.

Theo Văn phòng T.Ư Đảng, tại cuộc họp, sau khi xem xét Báo cáo số 08-BC/BCĐ ngày 20.6.2019 của Ban Chỉ đạo xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược, Bộ Chính trị đã quyết định phê duyệt quy hoạch Ban Chấp hành T.Ư khóa 13, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo Văn phòng T.Ư Đảng, Bộ Chính trị “hoan nghênh Ban Chỉ đạo đã tập hợp đầy đủ ý kiến của các ủy viên T.Ư tại Hội nghị T.Ư 9 khóa 12 (diễn ra vào tháng 12.2018), thực hiện Kế hoạch số 11 của Bộ Chính trị, tích cực chỉ đạo các cơ quan chức năng và tổ giúp việc khẩn trương thẩm tra hồ sơ nhân sự dự kiến đưa vào quy hoạch; thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng các quy định, quy trình về công tác cán bộ”.
Bộ Chính trị cũng giao Ban Chỉ đạo thông báo cho các cấp ủy, tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị biết về kết quả phê duyệt; đồng thời, giao cho Ban Tổ chức T.Ư chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan và các địa phương, cơ quan, đơn vị tiến hành thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức gắn với luân chuyển, sắp xếp, bố trí công tác đối với các cán bộ được quy hoạch để chủ động chuẩn bị một bước nhân sự đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Bên cạnh đó, trên cơ sở xem xét Tờ trình số 374-TTr/BTCTW, ngày 20.6.2019 của Ban Tổ chức T.Ư, Bộ Chính trị đã quyết định một số trường hợp nhân sự thuộc diện Bộ Chính trị quản lý.

Kỷ luật Đô đốc Nguyễn Văn Hiến

Cũng tại cuộc họp, sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra T.Ư tại Tờ trình số 201-TTr/UBKTTW ngày 7.6.2019 đề nghị thi hành kỷ luật về Đảng đối với Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Ủy viên Đảng ủy Quân sự T.Ư, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Phó bí thư Đảng ủy, nguyên Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Bộ Chính trị nhận thấy: trong thời gian giữ cương vị Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ông Nguyễn Văn Hiến phải chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Hải quân trong triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Đảng ủy trong công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng do Quân chủng Hải quân quản lý; chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Quân chủng Hải quân và trách nhiệm cá nhân về vi phạm, khuyết điểm ở hai nội dung chính. Thứ nhất là thực hiện không đúng thẩm quyền, vi phạm các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng đối với 10 khu đất quốc phòng. Thứ hai là vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và Quy chế làm việc của Đảng ủy Quân chủng Hải quân, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu trách nhiệm kiểm tra, giám sát trong công tác quản lý, sử dụng các khu đất quốc phòng.
Quá trình kiểm điểm, ông Nguyễn Văn Hiến đã nghiêm túc nhận rõ trách nhiệm chính trị của mình đối với những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy, của Quân chủng Hải quân và trách nhiệm cá nhân về các vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công. Các cơ quan chức năng đã tiến hành xem xét, xác định vi phạm, khuyết điểm của ông Nguyễn Văn Hiến là rất nghiêm trọng, làm thiệt hại lớn về tiền, tài sản của nhà nước và quân đội, để một số cán bộ, đảng viên trong Quân chủng Hải quân bị khởi tố, điều tra và xử lý hình sự, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, quân đội và cá nhân ông Hiến.
Qua xem xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả các vi phạm; xét quá trình công tác, những đóng góp cho Quân chủng Hải quân, cho quân đội và đất nước của ông Nguyễn Văn Hiến, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật ông Hiến bằng hình thức cách chức đối với các chức vụ: Ủy viên Đảng ủy Quân sự T.Ư nhiệm kỳ 2005 - 2010, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quân chủng Hải quân nhiệm kỳ 2005 - 2010 (gồm: Phó bí thư Đảng ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy và Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quân chủng Hải quân nhiệm kỳ 2005 - 2010). Đồng thời, Bộ Chính trị yêu cầu cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật về chính quyền đối với ông Nguyễn Văn Hiến tương ứng với kỷ luật Đảng theo quy định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.