Tổng bí thư: 'Kiên quyết chống vận động cá nhân, phe cánh trong công tác nhân sự'

Lê Hiệp
Lê Hiệp
19/11/2020 20:01 GMT+7

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh kiên quyết chống các biểu hiện cơ hội; vận động cá nhân, phe cánh, lợi ích nhóm... trong công tác nhân sự; kiên quyết xử lý những tập thể, cá nhân vi phạm.

Ngày 19.11, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc tổng kết công tác tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết, đây là hội nghị quan trọng với mục đích đánh giá tổng kết công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, giúp T.Ư chuẩn bị và tổ chức Đại hội XIII thành công.
Theo Tổng bí thư, Chủ tịch nước, với 500 đại biểu tham dự, gồm tất cả các ủy viên T.Ư, lãnh đạo chủ chốt các tỉnh, thành, các ban, bộ, ngành T.Ư, lực lượng vũ trang thì đây là hội nghị cán bộ toàn quốc lớn nhất kể từ đầu khóa tới nay.

Còn việc bố trí người nhà, người thân vào cấp ủy

Tổng bí thư, Chủ tịch nước khẳng định đại hội đảng bộ các cấp đã được tổ chức thành công, theo đúng tiến độ, yêu cầu đề ra. Theo đó, việc xây dựng Báo cáo chính trị đã được các cấp uỷ chú trọng, đầu tư nhiều công sức, với cách làm khoa học và thái độ nghiêm túc, tập hợp được trí tuệ của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.
Điểm nổi bật của các báo cáo chính trị tại đại hội đảng bộ cơ sở lần này đều nhấn mạnh vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng; làm sâu sắc, đầy đủ hơn công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Cạnh đó, công tác nhân sự có nhiều đổi mới, đã chú ý phát huy dân chủ, công tâm, khách quan, công khai, minh bạch, chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy trình, quy định, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng.
"Nhân sự được chuẩn bị kỹ lưỡng ở tất cả các khâu, góp phần nâng cao chất lượng nhân sự cấp uỷ các cấp và chuẩn bị cho nhân sự T.Ư. “Những hiện tượng vận động, tranh thủ phiếu bầu cơ bản được khắc phục; tình trạng chạy chức, chạy quyền, cục bộ, địa phương, lợi ích nhóm đã giảm hẳn”, Tổng bí thư, Chủ tịch nước khẳng định.
Về công tác tổ chức, Tổng bí thư, Chủ tịch nước cũng cho biết, các đại hội đã được tổ chức nghiêm túc, trang trọng; không phô trương, hình thức, phù hợp với tình hình thực tế phòng, chống và khắc phục hậu quả đại dịch Covid-19, bão, lũ; không tổ chức liên hoan, giao lưu gây lãng phí trước, trong và sau khi kết thúc đại hội.
Tuy nhiên, ông cũng lưu ý việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp còn nhiều hạn chế, khuyết điểm như: công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của một số cấp uỷ chưa thường xuyên, sâu sát; chưa giải quyết kịp thời, dứt điểm những vấn đề phức tạp nảy sinh. Một số nơi vẫn còn tình trạng dành nhiều công sức, thời gian cho công tác chuẩn bị nhân sự, chưa coi trọng đúng mức công tác xây dựng các văn kiện.
“Cá biệt, có nơi chuẩn bị nhân sự chưa thật kỹ, còn biểu hiện cục bộ địa phương, bố trí người nhà, người thân chưa đủ tiêu chuẩn, điều kiện, uy tín tham gia cấp ủy. Ở nhiều nơi, tỉ lệ cán bộ trẻ còn thấp, chưa đạt yêu cầu theo Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị”, ông nhấn mạnh.

Công tác nhân sự làm đến đâu phải chắc đến đó

Nói về nguyên nhân thành công và bài học kinh nghiệm rút ra từ đại hội đảng bộ các cấp vừa qua, Tổng bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, phải đặc biệt coi trọng sự đoàn kết, thống nhất về nhận thức, hành động trong toàn Đảng và sự nêu gương của cán bộ, đảng viên với tinh thần chức vụ càng cao càng phải nêu gương, càng phải gương mẫu.
Bên cạnh đó, công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung thống nhất của T.Ư và cấp uỷ đảng; thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và giải quyết những vấn đề vướng mắc, phức tạp nảy sinh theo phương châm phát hiện sớm, xử lý nhanh, dứt điểm, hiệu quả.

Các đại biểu dự hội nghị

Ảnh Nhật Bắc

Trước những vấn đề khó, phức tạp, nhạy cảm thì càng phải giữ vững nguyên tắc, thực hiện nhất quán, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, vì lợi ích chung của Đảng, đặt lợi ích quốc gia - dân tộc và của nhân dân lên trên hết, trước hết.
Tổng bí thư, Chủ tịch nước cũng nhắc nhở công tác nhân sự là vấn đề cực kỳ hệ trọng bảo đảm sự thành công của Đại hội. “Phải có nhận thức sâu sắc, dày công chăm lo cho công tác này. Trong quá trình tổ chức thực hiện, cần thực hiện đúng nguyên tắc, tiến hành từng bước, từng việc, từng khâu một cách kỹ lưỡng, thận trọng, bảo đảm dân chủ, khách quan, công tâm, công khai, minh bạch, làm đến đâu chắc đến đó”, ông nói.

Hội nghị T.Ư 14 tiếp tục bàn nhân sự

Về nhiệm vụ thời gian tới, Tổng bí thư, Chủ tịch nước lưu ý phải nhanh chóng bổ sung, hoàn thiện và ban hành các văn kiện của Đại hội XIII. Phân công, bố trí, sắp xếp cán bộ theo phương án nhân sự đã được duyệt; làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, quan tâm chế độ, chính sách đối với cán bộ không tái cử theo quy định.
Đồng thời, phấn đấu hoàn thành với mức cao nhất nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị năm 2020 và của cả nhiệm kỳ; chủ động tiếp tục phòng ngừa, kiểm soát có hiệu quả đại dịch Covid-19; tích cực khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống của nhân dân ở những nơi bị ảnh hưởng của bão, lũ.
Ông cũng lưu ý cần tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đối ngoại quan trọng. 
Theo Tổng bí thư, Chủ tịch nước, sắp tới Hội nghị T.Ư 14 khoá XII sẽ cho ý kiến để thông qua nội dung các văn kiện và tiếp tục bàn về công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng. Cách đây vài ngày, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã cho ý kiến vào dự thảo Quy chế bầu cử tại Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội và Quy định nội quy sinh hoạt của đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng. 

Tổng bí thư, Chủ tịch nước cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới dự hội nghị

Ảnh TTXVN

Ông cũng đề nghị các đại biểu bằng sự nêu gương của mình và kinh nghiệm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, góp sức mình hoàn thiện các văn kiện của Đại hội, chấp hành nghiêm chỉnh các nội quy, quy chế làm việc của Đại hội, kiên quyết chống các biểu hiện cơ hội; vận động cá nhân, phe cánh, lợi ích nhóm... trong công tác nhân sự; kiên quyết xử lý những tập thể, cá nhân vi phạm; cảnh giác với những âm mưu, thủ đoạn phá hoại, gây rối nội bộ của các thế lực thù địch và cơ hội chính trị. 
"Tuyệt đối không được để xảy ra tiêu cực, không để xảy ra những điều không đáng có, làm ảnh hưởng đến thành công của Đại hội, làm ảnh hưởng đến niềm tin yêu và hy vọng lớn lao của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng ta, chế độ ta", ông khẳng định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.