Trizzie Phương Trinh

Bằng Kiều đi sự kiện cùng mẹ ruột và vợ cũ
Giải trí

Bằng Kiều đi sự kiện cùng mẹ ruột và vợ cũ

Dự sự kiện tại Mỹ, Bằng Kiều, Trizzie Phương Trinh vui mừng hội ngộ nhiều đồng nghiệp thân thiết.

Top