/// Ảnh: Độc Lập

TP.HCM sẽ có nhiều trung tâm?

6
TP.HCM trong tương lai sẽ hình thành nhiều khu trung tâm, theo mô hình 'đa cực' để giãn dân, giảm tải cho trung tâm hiện hữu trước áp lực kẹt xe, ngập nước...