Tổng giám đốc Trungnam Group: Dám làm, dám liều thì doanh nghiệp mới lớn mạnh

Tổng giám đốc Trungnam Group: Dám làm, dám liều thì doanh nghiệp mới lớn mạnh

08:14 01/06/2021 5

Giữa tháng 3.2020, Trungnam Group được UBND tỉnh Ninh Thuận quyết định lựa chọn là nhà đầu tư dự án Nhà máy điện mặt trời công suất 450 MW tại xã Phước Minh, huyện Thuận Nam kết hợp với đầu tư Trạm biến áp 500kV Thuận Nam và các đường dây 500kV, 220kV đấu nối vào hệ thống điện quốc gia. Đây là hệ thống truyền tải điện đầu tiên tại VN do DN tư nhân đầu tư, quy mô lớn nhất Đông Nam Á.