PGS Nguyễn Phương Thảo

Cha, con và khoa học

0
PGS Nguyễn Phương Thảo thường được nhận xét là giống cha. Càng lớn, và nhất là khi đã trưởng thành, Thảo thấy mình đúng là… giống cha đủ đường từ khuôn mặt, tính khí ương ngạnh, gàn dở của cha cho tới tình yêu dành cho khoa học.
Giảng viên Trường ĐH Quốc tế hướng dẫn sinh viên nghiên cứu /// Ảnh: Hà Ánh

Trường ĐH Quốc tế thưởng 1.500 USD/ bài báo quốc tế

0
Theo Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM), năm 2014 số lượng bài báo, tạp chí quốc tế đạt tỷ lệ 1,24 bài/tiến sĩ/ năm và tỷ lệ trung bình công bố khoa học của giảng viên đạt 1,73 bài/giảng viên/năm.