Ông Chu Ngọc Anh: Hà Nội đạt 'chỉ tiêu khả quan'

Ông Chu Ngọc Anh: Hà Nội đạt 'chỉ tiêu khả quan'

18:34 09/12/2021 0

Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh cho rằng, nếu nhìn góc độ số ca F0, số tử vong với điều kiện không đứt gãy sản xuất, thì Hà Nội vẫn đạt chỉ tiêu khả quan so với trong nước và quốc tế.