Lại hú vía vì đoàn xe chở dầm cầu dài như con "quái vật"
Thót tim cảnh trẻ em miền núi nhảy cầu treo tắm sông