Tiến Minh chắc suất tham dự Olympic 2020
Nguyễn Tiến Minh giành quyền vào bán kết đơn nam cầu lông