Tổng thống Donald Trump đã đến Hà Nội
Bán đảo Triều Tiên: Dứt tiếng súng nhưng chưa dứt chiến tranh