Một thoả thuận vì công lý và lòng nhân ái
Tôi viết

Một thoả thuận vì công lý và lòng nhân ái

Ngày 8.3.2023 tại Quảng Ngãi đã có một lễ ký kết quan trọng giữa nguyên phóng viên chiến trường Ronald.L.Haeberle và đại diện của chính quyền Quảng Ngãi về việc ông Haeberle cho phép tỉnh Quảng Ngãi và Khu Bảo tàng chứng tích vụ thảm sát Sơn Mỹ được treo, được sử dụng vô thời hạn những bức ảnh ông Haeberle đã trực tiếp chụp được ngay trong vụ thảm sát Sơn Mỹ do quân đội Mỹ tiến hành buổi sáng ngày 16.3.1968.

Xem thêm
Top