HLV Minh Đức: “Phóng viên viết phải đúng, giật tít phải có tâm”
HLV Minh Đức không trách lỗi thủ môn Quang Tuấn