Mỹ háo hức đón nhật thực toàn phần đầu tiên của thế kỷ 21