Nóng! Pencak Silat mang về 2 HCV cho thể thao Việt Nam
Nguyễn Văn Trí giành HCV thứ 3 cho Pencak Silat Việt Nam
Cập nhật: Pencak Silat Việt Nam giành HCV đầu tiên