Chơi sang, lái cả ô tô du lịch để chở gỗ quý
80.000 trường hợp bị CSGT TP.HCM tước GPLX trong năm 2017