Rapper Rhymastic: 'Rap Việt không chỉ có Đen và Binz'
Rhymastic trải lòng về những ‘cái khó’ của giới Underground