Công ty đóng tàu "gài" ngư dân “rút ruột” tàu vỏ thép
Cận cảnh hàng chục con tàu 'rút ruột' lòng sông vô tội vạ ở Rừng Sác