Những chiến binh giấu mặt chặn Covid-19 ở cửa ngõ thành phố
Ngày đêm chốt chặn ngăn Covid-19 ở cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất