Hoạt động đầu tiên của Tổng thống Donald Trump tại Việt Nam
An ninh tại lễ quốc tang nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười