Cú thắng gấp khiến hàng chục người trên xe khách lỡ dở hành trình
Xe khách tông xe ben lao xuống suối, hơn 10 hành khách khiếp vía