Phụ nữ và việc nhà

Phụ nữ và việc nhà

06:00 20/10/2019 0

Cứ tuyên dương “phụ nữ hai giỏi” thì chẳng khác nào buộc họ vào hoàn cảnh không được “một giỏi”. Thế thì coi như ràng họ vào một công thức trách nhiệm rất thiếu công bằng.

Chật căng nỗi nhà

Chật căng nỗi nhà

06:00 02/04/2017 0

Do tim mạch bất ổn, tôi phải nằm viện mấy ngày để theo dõi. Thời gian ngắn lưu lại phòng hồi sức cấp cứu kịp để tôi biết thêm nhiều chuyện và ngẫm nghĩ được bao điều.