Vô Diện

Sân khấu thực cảnh ‘Tinh hoa Bắc bộ’ làm sống dậy một thuở vàng son
Văn hóa

Sân khấu thực cảnh ‘Tinh hoa Bắc bộ’ làm sống dậy một thuở vàng son

Công chúng có thể chạm đến miền ký ức của không gian văn hóa đất kinh kỳ xưa qua show diễn thực cảnh “Tinh hoa Bắc bộ” lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam do Tập đoàn Tuần Châu đầu tư thực hiện.

Top