xây dựng chỉnh đốn Đảng

Giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia để phát triển kinh tế - xã hội

Giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia để phát triển kinh tế - xã hội

Tổng Bí thư lưu ý, Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn cần xác định rõ, phát triển kinh tế cửa khẩu không chỉ để phát triển kinh tế của tỉnh mà quan trọng hơn là để góp phần phát triển kinh tế của cả nước; đồng thời tăng cường mối quan hệ láng giềng hữu nghị, tin cậy với nước bạn Trung Quốc.

Top