Yêu thương người lính

Yêu thương người lính

04:20 02/04/2020 1

Mỗi khi đất nước bị ngoại bang xâm lược, ai là người ra trận chống giặc? Những người lính.

Tiết mục cải lương trong chương trình do Trường THPT Ernst Thalmann tổ chức /// Bá Khoa

Học lịch sử qua cải lương

20:12 15/10/2018 0

Tham gia biểu diễn các tiết mục cải lương xây dựng từ các câu chuyện lịch sử, giúp học sinh được học và trải nghiệm để nâng cao ý thức về lòng yêu nước.