Thích nghi an toàn

Thích nghi an toàn

04:20 16/11/2021 0

Thích nghi an toàn với đại dịch Covid-19 còn diễn biến khó lường là vấn đề hệ trọng, tiên quyết luôn đòi hỏi sự chủ động ứng phó thật sự hiệu quả từ phía cơ quan chức năng và cả ý thức chủ động phòng chống theo nguyên tắc 5K từ phía mỗi người dân.