Khoảng 50.000 hộ dân TP.HCM đang trong diện giải tỏa

Khoảng 50.000 hộ dân TP.HCM đang trong diện giải tỏa

2
Ngày 13.6, Sở Xây dựng TP.HCM trình UBND TP.HCM kế hoạch phát triển và quản lý nhà ở, đất ở phục vụ tái định cư (TĐC) các dự án chỉnh trang đô thị, công ích trên địa bàn TP giai đoạn 2018 - 2020.
TP.HCM kêu gọi đầu tư 16 dự án quy mô chống ngập, xử lý nước thải

TP.HCM kêu gọi đầu tư 16 dự án quy mô chống ngập, xử lý nước thải

1
Ngày 8.6, Phó giám đốc Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước TP.HCM Nguyễn Hoàng Anh Dũng, cho biết UBND TP đã có chỉ đạo về việc mời gọi đầu tư 16 dự án quy mô giai đoạn 2018 - 2020 theo hình thức xã hội hóa để giải quyết tình trạng ngập nước, xử lý nước thải trên địa bàn TP với tổng vốn hơn 67.000 tỉ đồng.
TP.HCM hướng đến giải quyết hơn 24.000 trường hợp ảnh hưởng dự án “treo”

TP.HCM hướng đến giải quyết hơn 24.000 trường hợp ảnh hưởng dự án “treo”

2
Ngày 8.6, UBND TP.HCM ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 17 của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM về tăng cường lãnh đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án có thu hồi đất, góp phần ổn định tình hình chính trị - kinh tế - xã hội trên địa bàn TP giai đoạn 2018 - 2020.
Loại khỏi bộ máy công chức không hoàn thành nhiệm vụ

Loại khỏi bộ máy công chức không hoàn thành nhiệm vụ

2
UBND TP.HCM ban hành đề án tinh giảm biên chế (khối chính quyền) tại TP.HCM. Theo UBND TP.HCM, số lượng biên chế công chức của Bộ Nội vụ giao cho TP.HCM còn thấp so với nhu cầu thực tế tại địa phương.