Đúng, sao không làm?

Đúng, sao không làm?

04:17 20/06/2022 0

Mấy ngày nay nội thành Hà Nội lại lâm cảnh ngập ngụa rác thải. Nguyên nhân là nhà máy đốt rác phát điện Thiên Ý tại Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn chậm tiến độ, không đáp ứng xử lý rác thải.