Trị nạn trộm cắp thông tin báo chí

Trị nạn trộm cắp thông tin báo chí

20:03 16/10/2021 0

Trong khoảng thời gian từ đầu năm 2021 đến nay, ở TP.Đà Nẵng lại rộ lên tình trạng nhiều trang thông tin điện tử tổng hợp (TTĐTTH) lấy cắp thông tin trên báo chí về biến thành thông tin của mình.