Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Cần bỏ tư tưởng chạy theo lợi ích, bỏ qua môi trường

Lê Quân
Lê Quân
04/08/2022 10:20 GMT+7

Bộ trưởng Bộ TN-MT Trần Hồng Hà cho rằng cần loại bỏ ngay tư tưởng chạy theo lợi ích kinh tế mà bỏ qua bảo vệ môi trường .

Ngày 4.8, Bộ TN-MT tổ chức Hội nghị môi trường toàn quốc lần thứ 5 (5 năm tổ chức 1 lần) với chủ đề “Hài hoà phát triển kinh tếbảo vệ môi trường hướng tới nền kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững”.

Bộ trưởng Bộ TN-MT Trần Hồng Hà cho rằng, chuyển đổi xanh dựa trên nền tảng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế các bon thấp, kinh tế số là con đường phát triển bền vững

lê quân

Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, chủ đề của Hội nghị môi trường toàn quốc lần thứ 5 như một lời kêu gọi mạnh mẽ về sự tập hợp, đoàn kết nhằm bảo vệ môi trường, ngăn chặn sự suy thoái của đa dạng sinh học vì cuộc sống hài hòa với thiên nhiên và cho một tương lai bền vững hơn.

Cũng theo ông Hà, chuyển đổi xanh dựa trên nền tảng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế các bon thấp, kinh tế số là con đường phát triển bền vững, nâng cao chất lượng sống.

Do vậy, hội nghị sẽ tập trung vào các nội dung những mặt được và chưa được của công tác bảo vệ môi trường nước ta thời gian qua; chỉ ra được những nguyên nhân và chia sẻ bài học kinh nghiệm để từ đó thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp, kế hoạch hành động, chuyển hóa các thách thức thành cơ hội để đạt được những mục tiêu nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm của mỗi người dân, doanh nghiệp đối với công tác bảo vệ môi trường.

Đồng thời, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động, loại bỏ ngay tư tưởng chạy theo lợi ích kinh tế trước mắt mà bỏ qua trách nhiệm bảo vệ môi trường.

Hội nghị môi trường toàn quốc lần thứ 5 có 600 đại biểu tham dự

lê quân

Bộ trưởng Trần Hồng Hà đề nghị hội nghị cần đưa ra được giải pháp chuyển đổi thành công cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng từ “nâu” sang “xanh”; từ khai thác thâm dụng tài nguyên thiên nhiên sang phát triển dựa vào hệ sinh thái, kinh tế tri thức, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, các bon thấp; đầu tư cho vốn tự nhiên.

Bên cạnh đó, các đại biểu cần bàn về giải pháp để giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường tại các làng nghề, các lưu vực sông chính; thúc đẩy phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; ứng dụng công nghệ tiên tiến trong tái chế, xử lý chất thải rắn, giảm dần việc chôn lấp trực tiếp chất thải.

Hội nghị cần bàn sâu về lộ trình, nhiệm vụ triển khai có hiệu quả cam kết của Chính phủ tại COP26 về chuyển đổi năng lượng; giảm phát thải khí nhà kính; sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên; các mục tiêu về thập kỷ phục hồi hệ sinh thái tự nhiên; thúc đẩy mạnh mẽ phong trào toàn dân tham gia thực hiện có kết quả chương trình trồng 1 tỉ cây xanh… Hợp tác quốc tế, ứng dụng khoa học công nghệ trong giải quyết những vấn đề môi trường, biến đổi khí hậu, đa dạng sinh học.

Hội nghị Môi trường toàn quốc là sự kiện quan trọng của ngành TN-MT. Từ năm 1998 đến nay, Bộ TN-MT đã tổ chức 4 kỳ Hội nghị môi trường toàn quốc (vào các năm 1998, 2003, 2010 và 2015). Qua đó đã hội tụ được các cơ quan quản lý, chuyên gia, nhà khoa học và các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp cùng tham gia đóng góp ý kiến cho công tác bảo vệ môi trường để tham mưu, kiến nghị các chính sách qua các giai đoạn.

Hội nghị môi trường toàn quốc lần thứ 5 với khoảng 600 đại biểu tham dự nhằm tổng kết, đánh giá kết quả đạt được và những bài học kinh nghiệm trong công tác bảo vệ môi trường giai đoạn 2016 - 2022. Đồng thời, thống nhất nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, người dân và doanh nghiệp đối với công tác bảo vệ môi trường trong giai đoạn tới về phát triển xanh và bền vững.

Hội nghị lần thứ 5 cũng là dịp nhận diện thời cơ, thách thức và định hướng công tác bảo vệ môi trường trong giai đoạn từ nay đến nay 2025.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.