Chính phủ điện tử

55/63 tỉnh thành sử dụng Zalo trong cải cách hành chính, tương tác với người dân
Công nghệ - Game

55/63 tỉnh thành sử dụng Zalo trong cải cách hành chính, tương tác với người dân

Nam Định chính thức ký kết triển khai sử dụng Zalo trong công tác cải cách thủ tục hành chính. Đây là tỉnh thành 55/63 sử dụng Zalo để tương tác với người dân.

Top