Có trên 70% sinh viên tốt nghiệp hài lòng, trường ĐH mới đạt chuẩn

Mỹ Quyên
Mỹ Quyên
01/06/2023 19:31 GMT+7

Một cơ sở giáo dục ĐH muốn đạt chuẩn phải có tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm phù hợp với trình độ đào tạo hoặc học tiếp trình độ cao hơn trong thời gian 12 tháng phải không thấp hơn 70%, và tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp hài lòng với trường phải đạt trên 70%.

Đó là một trong những nội dung trong dự thảo thông tư quy định chuẩn cơ sở giáo dục ĐH do Bộ GD-ĐT vừa ban hành để lấy ý kiến đóng góp.

Theo Bộ GD-ĐT, chuẩn cơ sở giáo dục ĐH là bộ tiêu chuẩn quy định các yêu cầu tối thiểu về điều kiện bảo đảm chất lượng hoặc kết quả hoạt động mà một cơ sở đào tạo phải đáp ứng, được đánh giá theo các tiêu chí và chỉ số tương ứng.

Cụ thể, Bộ GD-ĐT đưa ra 6 tiêu chuẩn gồm tổ chức và quản trị, giảng viên, điều kiện dạy và học, tài chính, tuyển sinh và đào tạo, nghiên cứu đổi mới và sáng tạo.

Trên 70% sinh viên tốt nghiệp hài lòng thì mới đạt chuẩn cơ sở giáo dục ĐH - Ảnh 1.

Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp hài lòng với giảng viên, với quá trình học tập là một trong các tiêu chí đánh giá chuẩn cơ sở giáo dục ĐH

Đ.N.T

Đáng chú ý, ở tiêu chuẩn về giảng viên, Bộ GD-ĐT yêu cầu tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ tính trên số giảng viên toàn thời gian phải đạt trên 20% và từ năm 2025 đạt trên 25% đối với cơ sở không đào tạo tiến sĩ; trên 10% riêng đối với các trường chuyên ngành đặc thù; đạt trên 40% và từ năm 2025 phải trên 50% đối với cơ sở có đào tạo tiến sĩ; trên 20% riêng đối với các trường chuyên sâu nghệ thuật hoặc thể dục, thể thao có đào tạo tiến sĩ.

Tỷ lệ giảng viên toàn thời gian có trình độ tiến sĩ thôi việc, chuyển công tác trong một năm, tính trên tổng số giảng viên toàn thời gian, không quá 5% và tỷ lệ sinh viên hài lòng với giảng viên về chất lượng và hiệu quả giảng dạy đạt trên 70%.

Ở tiêu chuẩn về tuyển sinh và đào tạo, số sinh viên nhập học mới phải đạt trên 50% so với chỉ tiêu theo kế hoạch tuyển sinh, đồng thời hệ số biến động nhập học trung bình của 3 năm gần nhất không thấp hơn -10%.

Bên cạnh đó, tỷ lệ sinh viên thôi học tại trường hằng năm mà chưa tốt nghiệp không quá 10% đối với toàn cơ sở đào tạo và 15% đối với sinh viên sau năm thứ nhất.

Còn tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp (trong khung thời gian không vượt quá 1,5 thời gian theo kế hoạch học tập chuẩn) phải không thấp hơn 70%, trong đó tỷ lệ tốt nghiệp đúng hạn không thấp hơn 50%.

Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm, tự tạo việc làm phù hợp với trình độ đào tạo hoặc học tiếp trình độ cao hơn trong thời gian 12 tháng (18 tháng đối với ngành y khoa), phải không thấp hơn 70% và tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp hài lòng với tổng thể quá trình học tập và trải nghiệm tại trường, phải đạt trên 70%.

So với Thông tư số 24 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT quy định chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục ĐH, thì dự thảo này đã sắp xếp lại và thay đổi các tiêu chuẩn, không còn yêu cầu về kiểm định chất lượng giáo dục, kết quả xếp hạng và thêm tiêu chuẩn về tuyển sinh.

Chưa kể, tiêu chuẩn giảng viên cũng không còn quy định cụ thể đối với cơ sở giáo dục ĐH định hướng nghiên cứu và cơ sở giáo dục ĐH định hướng thực hành.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.