Công lập

Bộ Tài chính tiếp tục lấy ý kiến về thuế với báo chí

Bộ Tài chính tiếp tục lấy ý kiến về thuế với báo chí

Bộ Tài chính đang tiếp tục lấy ý kiến các đơn vị liên quan để rà soát, sửa đổi bổ sung Nghị định số 60/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL). Bộ Tài chính khẳng định, rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là các cơ quan báo chí trong quá trình xây dựng dự thảo nghị định.

Top