Đặc hữu

Nhiều nước trong khu vực lo sợ 'bóng ma' nợ công

Nhiều nước trong khu vực lo sợ 'bóng ma' nợ công

Cuối tháng 7 vừa qua, một báo cáo của Công ty phân tích Moody’s, thuộc Tập đoàn dịch vụ đầu tư Moody’s - là 1 trong 3 đơn vị xếp hạng tín nhiệm tài chính uy tín nhất thế giới , cho thấy nợ chính phủ ở khu vực châu Á, trong đó đặc biệt là khu vực Đông Nam Á tiếp tục tăng do các nước nâng trần nợ và tăng chi tiêu để hỗ trợ nền kinh tế.

Top