Đắp chiếu

Bệnh viện ngàn tỉ khởi công xong “đắp chiếu” nhìn từ flycam
Thời sự

Bệnh viện ngàn tỉ khởi công xong “đắp chiếu” nhìn từ flycam

Dự án có tổng vốn đầu tư trên 2.300 tỉ đồng, khởi công xây dựng năm 2014 được một số hạng mục sau đó bị “đắp chiếu” cho đến nay.

Top