Đấu giá tranh của danh họa Mai Trung Thứ

Đấu giá tranh của danh họa Mai Trung Thứ

06:27 09/12/2021 0

Lúc 14 giờ ngày 14.12, Sotheby’s Hồng Kông sẽ mở phiên đấu giá trực tiếp bức tranh Femme au chapeau conique le long de la rivière (tạm dịch: Thiếu phụ bên sông, sơn mài trên toan, 98 x 7 cm, 1937, ảnh) của họa sĩ Mai Trung Thứ , có giá ước định từ 5.000.000 - 7.000.000 HKD.