Đề xuất tính biên chế công chức phường theo dân số tại 3 thành phố lớn

11/11/2022 07:06 GMT+7

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến việc tổ chức chính quyền đô thị tại Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng .

Theo dự thảo nghị định, Bộ Nội vụ đề xuất, xác định số biên chế công chức xã phường theo quy mô dân số. Thay vì bình quân mỗi phường 15 biên chế công chức như hiện nay, tại 3 địa phương trên, phường thuộc quận, TP thuộc TP, có từ 30.000 dân trở xuống thì được tính 15 biên chế công chức, từ 30.000 dân trở lên cứ tăng thêm 20.000 dân thì có thêm 1 biên chế. Đối với các phường thuộc thị xã có từ 10.000 dân trở xuống được tính 15 biên chế công chức; từ trên 10.000 dân cứ tăng thêm 7.000 dân thì được tính thêm 1 biên chế.

Lý giải đề xuất này, Bộ Nội vụ cho biết sau thời gian thí điểm, tổ chức bộ máy và hoạt động của chính quyền quận, phường nơi không tổ chức HĐND đã đi vào ổn định, hoạt động nhanh nhạy, điều hành và quyết định kịp thời những vấn đề cấp bách trên địa bàn, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ của chính quyền đô thị. Tuy nhiên, quy định hiện nay bộc lộ những bất cập cần được nghiên cứu sửa đổi. Việc quy định bình quân biên chế công chức mỗi phường là 15, tính cho tổng số phường của mỗi đơn vị hành chính cấp quận dẫn đến 3 TP lớn không chủ động điều chỉnh số biên chế giữa các quận, thị xã, TP thuộc TP, trong khi quy mô dân số của các phường chênh lệch rất lớn, khối lượng công việc không đồng đều.

Theo tính toán của Bộ Nội vụ, nếu tính biên chế theo quy mô dân số sẽ làm tổng biên chế công chức phường của Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng tăng 208 so với hiện nay. Con số này không lớn so với số giảm biên chế khi tổ chức mô hình chính quyền đô thị và sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021 tại 3 TP. Thời gian lấy ý kiến cho dự thảo từ ngày 3.11.2022 - 3.1.2023 trước khi tiếp thu, hoàn thiện để trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.